Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ABY SZKOŁA BYŁA DOBREM

Jeżeli pragniemy, aby szkoła była dobrem ogólnospołecz­nym, jak pisze dalej Radziwiłł, by szkoła była nasza, musimy zdecydować się na poświęcenie naszej szkole czasu i wysiłku intelektualnego, musimy zdobyć się na odwagę cywilną, którą częściej trudniej okazać wobec własnego środowiska niż wobec władz, na rezygnację z wygodnictwa.Demokratyzacja systemu edukacyjnego nie jest bynajmiej prostą drogą .do likwidacji czy zmniejszenia zjawiska agresji. Wiele społeczeństw, określanych jako wysoko rozwinięte społeczeństwo demokratyczne, doświadcza nadal wielu zjawisk agresji. Wybucha ona tam, gdzie następuje wyzwolenie z systemów totalnych, jest niejednokrotnie wysoką ceną płaconą za odzyskaną wolność.Przedstawiając wybrane poglądy na wychowanie w okresie transformacji ustrojowej pragniemy wskazać jedynie na szanse jakie daje ich urzeczywist­nienie.

aby-szkola-byla-dobrem

ABOUT THE AUTHOR