Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Agresja

Otaczająca nas materia składa się z atomów. Do początku XX wieku uważano, że są one niepodzielne. Jednak badania zjawiska promieniotwórczości, prowadzone przez sławną polską uczoną Marią Sklodowską-Curie oraz prace innych badaczy, wykazały, że są one utworzone z dwóch zasadniczych części: jądra i krążących wokół niego elektronów. Jądro atomu stanowi środkową jego część, której średnica, jest około 100 000 razy mniejsza od średnicy całego atomu. Wymiary atomu są bardzo miałe. Na odcinku o długości 1 cm mogłoby się bowiem zmieścić około 100 min ‘ atomów ustawionych jeden za drugim. Jądro atomowe utworzone jest z jeszcze mniejszych cząstek zwanych protonami i neutronami. Masa protonu i neutronu jest prawie taka sama. Natomiast elektron ma masę 1848 razy od nich mniejszą. Neutrony są cząstkami elektrycznie obojętnymi, natomiast protony i elektrony mają ładunki elektryczne równe co do wielkości, lecz o przeciwnych znakach. Protony mają ładunek dodatni, natomiast elektrony ujemny. Ponieważ liczba protonów w atomie równa jest liczbie elektronów, dlatego atom jako całość jest elektrycznie obojętny. Dodatni bowiem ładunek jądra równoważony jest przez ujemny ładunek elektronów. Każdy atom ma określoną masę, którą można wyrazić w gramach. Jednak w chemii wygodniej było obrać inną jednostkę masy. Mianowicie za jednostkę masy obrano masę części atomu węgla. Liczbę, która wskazuje ile razy atom danego pierwiastka ma masę większą od tej jednostki, nazywamy masą atomową.

agresja

ABOUT THE AUTHOR