Breaking News
 |  | 

Inne tematy

AGRESYWNE ZACHOWANIE

Stąd też agresywne zachowania polityków jako osób publicznych mają w tym względzie wzoro- twórcze znaczenie dla młodego pokolenia, tak więc przemoc i towarzyszące jej foimy zachowań współczesnej młodzieży (dzieci), to nie tylko problem szkoły i „spaczonej” psychiki uczniów, ale zagadnienie o wiele szersze. Wzorce zostają przenoszone z niektórych instytucji totalnych, głównie za­kładów karnych, wojska, zakładów poprawczych (hierarchiczność stosun­ków międzyosobniczych).Społeczeństwo globalne, w tym także polskie, przeżywa obecnie kryzys ekonomiczny i społeczny (m.in. dążność do separacji, izolacji i nietolerancji kulturowej, religijnej, etnicznej, obyczajowej). Kryzys ten jest dostrzegany i odczuwany w różnych częściach świata oraz zakresach: zabija się codzien­nie ludzi, naraża na choroby, głód, wszelkie niedogodności życiowe, „depta­nie” godności ludzi (Stratman 1991).

agresywne-zachowanie

ABOUT THE AUTHOR