Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Bautech klyta opinie

Zbiór atomów, które mają tę samą liczbę protonów w jądrze, nazywamy pierwiastkiem chemicznym. Obecnie znamy 105 pierwiastków, których atomy zawierają od 1 do 104 protonów. Najprostszą budowę ma atom wodoru, którego jądro zawiera jeden proton, a wokół niego krąży jeden elektron. Bardziej złożoną budowę ma atom helu. Ma on 2 protony, 2 neutrony i 2 elektrony. Atomy zawierające większą liczbę protonów mają budowę bardziej złożoną. Chociaż każdy elektron krąży po własnym torze, to ponieważ niektóre z nich są do siebie bardzo zbliżone, przedstawiamy je na rysunku w postaci jednego koła. Taką grupę zbliżonych torów nazywamy sferą elektronową. Należy zwrócić uwagę, że atomy tego samego pierwiastka mają ściśle określoną liczbę protonów i elektronów; natomiast mogą się różnić liczbą neutronów. Takie zjawisko nazywamy izotopią. Ponadto należy zapamiętać, że liczba elektronów w sferze zewnętrznej nie może być większa od 8. Atomy wszystkich pierwiastków zestawiono w tablicy zwanej układem okresowym. W tablicy podano symbol atomu, który stanowią pierwsze litery nazwy łacińskiej pierwiastka, masę atomową oraz numer kolejny pierwiastka. Ten numer nosi nazwę liczby atomowej. Liczba atomowa określa jednocześnie, ile protonów i ile neutronów ma dany atom.

bautech-klyta-opinie-2

ABOUT THE AUTHOR