Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Bautech klyta opinie

Budując powinniśmy poznać materiały, z których wznosi się budowlę oraz sposoby wykonywania robót budowlanych. Rodzaje i właściwości materiałów budowlanych poznacie na lekcjach materiałoznawstwa. Natomiast ze sposobami wykonywania robót budowlanych zaznajomicie się na lekcjach technologii robót oraz z odpowiedniego dla danego zawodu podręcznika technologii robót.
Dzisiejszy stan wiedzy o budownictwie zawdzięczamy umiejętnościom i doświadczeniom wielu pokoleń. Największy jednak rozwój wiedzy w dziedzinie budownictwa notuje się począwszy od połowy XIX w. do chwili obecnej, dzięki rozwojowi przemysłu oraz wynalezieniu nowych materiałów budowlanych. Równocześnie rozwijają się teoretyczne nauki budowlane, umożliwiające bezpieczne wznoszenie budowli i ekonomiczne wykorzystanie materiałów. W Polsce dopiero po drugiej wojnie światowej, tj. w 1945 r. w warunkach Władzy Ludowej, następuje dynamiczny rozwój budownictwa, przed którym stanęło zadanie odbudowy zniszczonego kraju. Ogromne zapotrzebowanie na mieszkania, zakłady przemysłowe, teatry, szpitale itp. obiekty notujemy nieprzerwanie także dzisiaj. Z tego względu musimy budować coraz więcej i lepiej w sposób nowoczesny i ekonomiczny. Należy zaznaczyć, że znajomość materiałoznawstwa jest niezbędna w pracy każdego rzemieślnika, technika i inżyniera.

bautech-klyta-opinie

ABOUT THE AUTHOR