Breaking News
 |  | 

Inne tematy

BETONY Z KRUSZYW LEKKICH

Żużlobeton. Do produkcji żużlobetonu stosuje się kruszywo z żużla paleniskowego oraz żużel wielkopiecowy granulowany. Z żużli paleniskowych najbardziej odpowiedni jest żużel przepalony ze zwałów, o charakterystycznym czerwonoceglastym zabarwieniu i małej zawartości węgla niespalonego. Żużel paleniskowy z bieżącej produkcji, o barwie ciemnoszarej, zawierać może dużą zawartość niespalonego węgla, dlatego też jest kruszywem znacznie gorszym. W betonach wykonanych z takiego kruszywa mogą pojawiać się rysy i pęknięcia zmniejszające wytrzymałość elementów budynku. Z tych względów żużle paleniskowe powinnybyć przed użyciem do betonu oddawane do zbadania laboratoryjnego. Badania wykażą, czy żużel zachowuje stałość objętości.
Stałość objętości jest również warunkiem stosowania żużli wielkopiecowych granulowanych, które mogą być podatne na tzw. rozpad wapniowy lub krzemianowy. Spoiwem do produkcji żużlobetonu może być cement portlandzki 250 lub 350, cement hutniczy z dodatkiem ciasta wapiennego lub wapna sucho gaszonego. Stosowane są żużlobetony o następujących markach: 20, 30, 50, 70 i 90. Uzyskanie żużlobetonów o wyższych markach (90, 110) wymaga dodania piasku naturalnego.

betony-z-kruszyw-lekkich

ABOUT THE AUTHOR