Breaking News
 |  | 

Inne tematy

BETONY

Z betonem spotykamy się na każdej budowie. Ze słowem „beton” kojarzy się nam widok masy przewożonej pojemnikami lub taczkami i wylewanej na miejscu betonowania stropów i fundamentów albo też widok gotowych części budynku, jak słupy, schody czy inne elementy o zwartej budowie, szarej barwie i dużej gęstości pozornej (w przybliżeniu ok. 2300 kg/ms).
Ten beton, który jak już wspominaliśmy podczas omawiania kruszyw powstaje z mieszaniny cementu, drobnego i grubego kruszywa oraz wody, jest jednak tylko jednym rodzajem betonu. Jest to tzw. beton zwykły. Obok niego istnieją odmiany materiałów, również zwane betonami, ale bardzo wyraźnie różniące się od betonu zwykłego wieloma cechami, np. żużlobeton i gazobeton. Pierwszy z nich jest często stosowany do budowy ścian zewnętrznych ubijanych w deskowaniu lub w postaci pustaków. Każdy z obserwatorów widzi wyraźne różnice barwy i struktury: żużlobeton jest w związku z użyciem kruszywa żużlowego znacznie ciemniejszy od betonu zwykłego i ma powierzchnię z silniej zaznaczającymi się ziarnami kruszywa i porami, co świadczy o mniejszej zwartości materiału.

betony

ABOUT THE AUTHOR