Breaking News
 |  | 

Inne tematy

CECHY MECHANICZNE

Do podstawowych cech mechanicznych zaliczamy:

  • wytrzymałość na ściskanie,
  • wytrzymałość na rozciąganie,
  • wytrzymałość na zginanie,
  • twardość,
  • ścieralność,
  • sprężystość.

Wytrzymałość na ściskanie oznacza się, umieszczając próbkę materiału w specjalnej prasie i poddając tę próbkę naciskowi tłoka działającemu równomiernie na całą powierzchnię próbki. Siła ściskająca F działa wzdłuż pionowej osi badanej próbki, a prostopadle do jej powierzchni (lub przekroju poprzecznego), powodując zniszczenie (zgniecenie) próbki. Dzieląc wartość siły F przez wielkość powierzchni próbki A, na którą działa siła, otrzymujemy wytrzymałość próbki na ściskanie. Wytrzymałość najmniejszej siły na ściskanie jest to stosunek ściskającej, powodującej zniszczenie materiału do powierzchni próbki, na jaką ta siła działa. Znajomość wytrzymałości materiału na ściskanie, podobnie jak i pozostałych rodzajów wytrzymałości, jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji budynku. Dlatego też wielkość Rc jest wymieniana w charakterystykach większości materiałów budowlanych.

cechy-mechaniczne

ABOUT THE AUTHOR