Breaking News
 |  | 

Inne tematy

CERAMICZNE RURKI DRENARSKIE

Ceramiczne rurki drenarskie produkowane są o długości 330 mm i o średnicy wewnętrznej 50-200 mm. Sączki po nasyceniu wodą nie powinny ulegać uszkodzeniom po 20 krotnym zamrażaniu do 200C i odmrażaniu do +20°C. Sączki poddane ściskaniu wzdłuż tworzącej walca powinny wytrzymać nacisk minimum 400 kG (3920 N). Mają zastosowanie do układania przewodów odwadniających w gruncie.  Ceramiczne nakrywa kablowe produkuje się o długości 25 cm i o średnicy wewnętrznej: 5; 7,5 oraz 10 cm. Od wyrobów tych wymaga się mrozoodporności i stosuje się je do zabezpieczania kabli układanych w ziemi.  Zależnie od wymiarów rozróżnia się dwa typy kafli piecowych: kwadratowe oraz prostokątne. W poszczególnych typach przewidziane są gatunki: I, II i III oraz symbole. Podstawą podziału na gatunki jest liczba wad takich, jak: odpryski, odbicia (na krawędziach, narożach i powierzchni), rysy włoskowate, barwa, wady szkliwa, skrzywienia oraz odchyłki od wymiarów. Porowatość powyżej 20%. Podczas lekkiego uderzania młotkiem stalowym kafle w stanie suchym powinny wydawać dźwięk czysty. Wytrzymałość na zginanie kafli kwadratowych po ułożeniu kołnierzem na podporach odległych od siebie o 18 cm powinny wytrzymać siłę 120 kG (1180 N). Siła powinna być rozłożona na całej szerokości kafla. Kafle prostokątne powinny przenieść w tych samych warunkach siłę 80 kG (785 N). Bardzo ważną cechą kafli jest ich odporność termie z- n a. Otóż po ogrzaniu kafli do temperatury 200 °C, a następnie ostudzeniu strumieniem powietrza nie powinny wystąpić pęknięcia, rysy lub odpryski szkliwa.

ceramiczne-rurki-drenarskie

ABOUT THE AUTHOR