Breaking News
 |  | 

Inne tematy

CHĘĆ ZMIAN W SZKOLE

Rodzice i uczniowie pragną następujących zmian w szkole:    zmiany stosunku i postaw nauczycieli do uczniów, starszych kolegów do młodszych, mniej hałasu a więcej spokoju,     poszanowania godności dziecka i jego praw,     większej ilości zajęć sportowo-rekreacyjnych, mniej zadawanych prac domowych, większej dbałości o dziecko.szkoła powinna uczestniczyć także w zaspakajaniu potrzeb uczniów, szczególnie tych, którzy mają trudne warunki w środowisku rodzin­nym. Tylko wnikliwa znajomość i obserwacja ucznia oraz jego środowiska społecznego stworzy podstawy do świadomego i przemyślanego kierowania jego rozwojem. Badani nauczyciele stwierdzili, iż znają swoich uczniów poprzez codzien­ną i wnikliwą obserwację oraz indywidualne rozmowy. Starają się stwarzać odpowiednie warunki do nauki i zaspakajania potrzeb poprzez dożywianie, pomoc materialną, zajęcia wyrównawcze i inne formy pomocy w świetlicy szkolnej.

chec-zmian-w-szkole

ABOUT THE AUTHOR