Breaking News
 |  | 

Inne tematy

CZĘSTO OBSERWOWANE

Stąd często obserwujemy ude­rzanie pięścią po głowie, machanie dłońmi lub przedmiotami w polu widze­nia, uderzanie w okolicach ucha, gryzienie się itp. Ruchy stereotypowe poja­wiają się same z siebie, gdy autystyk nie panuje nad swoim ciałem. Dzieci autystyczne, funkcjonujące na wyższym poziomie, są w stanie opanować takie ruchy. Kontrola takich zachowań powoduje, że dziecko staje się ostroż­niejsze, a zarazem napięte. W zmniejszaniu się zachowań destruktywnych można dopatrywać się nauczenia sposobów właściwego przetwarzania nap­ływających informacji. Dziecko jest wtedy w stanie spokojnie przez jakiś czas siedzieć na krześle, zaczyna rozumieć i wykonywać polecenia. Jest w stanie naśladować – co jest podstawą podjęcia właściwej edukacji.Często kłopoty w zachowaniu dziecka wynikają z zaburzeń neurologicznych.

czesto-obserwowane

ABOUT THE AUTHOR