Breaking News
 |  | 

Inne tematy

DAR WOLNOŚCI

Aby dar wolności nie okazał się nieszczęsny należy zacząć od wychowania do wolności. Coraz częściej w literaturze pedagogicznej podkreśla się, że w okresie transformacji ustrojowej i narastającej agresji wychowanie powin­no być ukierunkowane na właściwe odczytywanie wolności, która jest istotą człowieka. Autor wielu publikacji na ten temat, Gadacz, podkreśla, że wol­ność przejawia się w twórczym działaniu człowieka. Wychowanie do wolności zakłada więc wychowanie do samookreślenia poprzez twórcze poznanie samego siebie i wykształcenie zdolności do wolnej ekspresji twórczej (Gadacz 1993, s. 4-13). Wychowanie do twórczej wolności powinno zmierzać do wychowania do wiary w swoją wolność a to z kolei musi rozpoczynać się od uznania przez wychowawcę jednostkowej wolności każdej osoby, wręcz jej afirmacji.

dar-wolnosci

ABOUT THE AUTHOR