Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Dom w czarnuszce

Pierwiastki chemiczne oznacza się odpowiednimi symbolami literowymi. Pierwiastki dzielimy na dwie grupy: metale i niemetale. Symbol literowy oznacza nie tylko określony pierwiastek, ale również 1 atom tego pierwiastka. Zatem symbol H oznacza pierwiastek wodór albo jeden atom wodoru. Jeśli chcemy przedstawić kilka oddzielnych atomów tego samego pierwiastka, to zaznaczamy to odpowiednią liczbą stojącą przed symbolem atomu. Np. 5N oznacza 5 atomów azotu, 3S oznacza 3 atomy siarki itp.

DEFINICJA I PODZIAŁ

Określony rodzaj materii nazywamy substancją. Substancje dzielimy na proste i złożone.

dom-w-czarnuszce

ABOUT THE AUTHOR