Breaking News
 |  | 

Inne tematy

EDUKACJA I TERAPIA

W prowadzonej edukacji i terapii dzieci autystycznych często trafiamy na opór i protest. Szczególnie kiedy proponujemy włączenie ich do nowych form aktywności lub do poznawania czegoś nowego. Wynika to ze strachu przed zmianą dotychczasowego rytmu dnia, strachu przed zmianą otoczenia. Każdy nowy element zaburza homeostazę dziecka. Dziecko, chcąc się bronić przed tym, włącza cały znany sobie repertuar zachowań w postaci płaczu, krzyku, rzucania się na podłogę, gryzienia itp, aby powrócić do pierwotnego stanu. Takie zachowania nie sprzyjają z pewnością terapii i edukacji. Aby temu przeciwdziałać, należy bazować na takim elemencie, który daje poczucie bezpieczeństwa. Najlepiej jest, jeśli takim elementem jest osoba terapeuty, któremu dziecko ufa. Drugim czynnikiem niwelującym takie zachowania jest strukturyzacja czasu, przestrzeni, osób, przedmiotów, języka.

edukacja-i-terapia

ABOUT THE AUTHOR