Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Gęstość pozorna betonu

W zależności od składu betonu gęstość pozorna waha się zwykle w granicach 1300-1800 kg/m3 w stanie powietrzno-suchym (ok. 8% wilgoci). Żużlobeton ten odznacza się dużą nasiąkliwością do 20% i wykazuje znaczne zmiany swej objętości pod wpływem zmian wilgotności. Żużlobetony z żużla wielkopiecowego granulowanego wykonuje się przy użyciu cementu i wapna hydratyzowanego. Betony te mają marki: 20, 30 i 50, gęstość pozorną w stanie powietrzno-suchym. Żużlobetony z żużla paleniskowego i granulowanego produkuje się o budowie zwartej lub półzwartej. Betonów jamistych na ogół nie wykonuje się. Żużlobetony stosowane są w budownictwie wiejskim i osiedlowym do produkcji pustaków ściennych i do wykonywania ścian monolitycznych w deskowaniach przestawnych. Żużlobetony z żużla paleniskowego mogą być również przy sprawdzonej jakości kruszywa używane do produkcji wielkowymiarowych prefabrykatów ściennych i płyt dachowych. Z żużla wielkopiecowego kawałkowego wykonuje się betony jamiste i betony zwarte. W pierwszym wypadku są to betony o markach od 20 do 70, a w drugim od 90 do 300.

gestosc-pozorna-betonu

ABOUT THE AUTHOR