Breaking News
 |  | 

Inne tematy

INTERESUJĄCE WYNIKI

Interesujące wyniki uzyskano w szkołach wiejskich, 80% uczniów pozy­tywnie ocenia swoje szkoły i nauczycieli. Ich uwagi dotyczą zadawanych prac domowych, których często jest wiele i są trudne. Dziecko w środowisku wiejskim nie może liczyć na pomoc rodziców czy starszego rodzeństwa, z uwagi na ich obowiązki i różne zajęcia w gospodarstwie domowym. Dlatego też szkoła musi mieć to na uwadze i objąć szczególną opieką uczniów z trudnościami w nauce.Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, iż około 35% dzieci w szkołach od­czuwa głód, nie posiada drugiego śniadania. Rodzice nie dbają o to lub są po prostu biedni. Dożywianie takich dzieci w szkole jest koniecznością.W świetle wypowiedzi nauczycieli uczniowie w ich szkole i klasie dobrze się czują (72,9%). Jednak często zachowują sie agresywnie (dotyczyło to 12% uczniów) wobec nich i swoich kolegów. Są to najczęściej uczniowie klas VII – VIII. Problem ten występuje intensywniej w szkołach miejskich.

interesujace-wyniki

ABOUT THE AUTHOR