Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Invicus nieruchomości konin

Jeśli substancję stałą, np. cukier lub sól, wrzucimy do wody, to po pewnym czasie ulegnie ona rozpuszczeniu i powstanie roztwór. Powstawanie roztworu polega na stopniowym odrywaniu się pojedynczych cząsteczek lub jonów i rozchodzeniu się ich w wódzie. Roztwór składa się z substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika. Rozpuszczalnikiem oprócz wody mogą być” inne ciecze, jak np. aceton, alkohol lub eter. Ilość substancji, którą możemy rozpuścić w danej ilości wody, zależy od rodzaju substancji i od temperatury. Na ogół substancje stałe rozpuszczają się w wbdzie tym lepiej, im wyższa jest temperatura. Liczbę gramów substancji, którą można rozpuścić w 100 g (1 hektogramie) wody, nazywamy rozpuszczalnością. Na przykład rozpuszczalność soli kuchennej, czyli chlorku sodowego, wynosi w temperaturze 20°C — 35,8 g (3,58 dekagrama). Roztwory, w których można jeszcze rozpuszczać nowe ilości substancji, nazywamy roztworami nienasyconymi; natomiast roztworami nasyconymi nazywamy takie roztwory, w których więcej substancji już się nie rozpuści. Stężeniem procentowym roztworu nazywamy liczbę gramów substancji, która jest rozpuszczona, w 100 g (w 1 hektogramie) roztworu. Na przykład, jeśli roztwór soli w wodzie jest 10% tzn., że w każdych 100 g (1 hektogramie) roztworu jest 10 g (1 dekagram) soli i 90 g (9 dekagramów) wody. Krystalizacja jest zjawiskiem odwrotnym do rozpuszczania. Polega ona na wydzielaniu się substancji rozpuszczonej w roztworze. Krystalizację można spowodować przez odparowanie części rozpuszczalnika lub oziębienie roztworu.

invicus-nieruchomosci-konin

ABOUT THE AUTHOR