Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Kątnik domowy jak się pozbyć

Nienasycone związki organiczne mogą ulegać procesowi polimeryzacji. Polimeryzacja polega na łączeniu się małych cząsteczek w długie łańcuchy, przy czym wiązania podwójne zamieniają się na wiązania pojedyncze. Na przykład w temperaturze 200°C cząsteczki etylenu łączą się między sobą w długi łańcuch, wskutek czego powstaje. Łańcuch cząsteczki polietylenu może zawierać kilkanaście tysięcy atomów węgla. Polietylen służy do wyrobu folii, stosowanej w budownictwie jako powłoka do ochrony budowli w czasie trwania robót. Ma także zastosowanie do produkcji wielu innych wyrobów codziennego użytku. Podobnie cząsteczki związku chemicznego zwanego chlorkiem winylu o wzorze. Polichlorek winylu ma szerokie zastosowanie do wyrobu folii zwanej igelitem, materiałów budowlanych, jak np. płytek podłogowych oraz winiduru materiału stosowanego do wyrobu aparatów chemicznych, części maszyn oraz rur wodociągowych. Procesy polimeryzacji pozwalają otrzymywać również szereg ważnych materiałów, jak np. materiał zastępujący szkło, tzw. plexiglas. Podobnie w procesach polikondensacji otrzymujemy różne ważne w technice materiały, jak np. bakelit. Procesy polikondensacji polegają również na łączeniu się małych cząsteczek w długie łańcuchy. Jednak w odróżnieniu od polimeryzacji powstają jeszcze dodatkowo produkty uboczne. Podczas produkcji bakelitu otrzymuje się dodatkowo cząsteczki wody.

katnik-domowy-jak-sie-pozbyc

ABOUT THE AUTHOR