Breaking News
 |  | 

Inne tematy

KERAMZYT

Surowcem do produkcji keramzytu są specjalnie dobrane gatunki glin, które pęcznieją pod wpływem wysokiej temperatury. Glinę po wydobyciu i odpowiednim przygotowaniu wypala się w piecach obrotowych w temperaturze ponad 1200°C. Kruszywo dzieli się na 3 klasy: 300, 500 i 700. Każda z podanych liczb określa średnią gęstość nasypową kruszywa w stanie zagęszczonym.
Rzeczywiste gęstości nasypowe wymienionych klas kruszywa mogą wahać się w określonych granicach. I tak — do klasy 300 zalicza się kruszywo keramzytowe o gęstości nasypowej w stanie zagęszczonym do 400 ‘kg/m3, do klasy 500 — 401-^600 kg/m3 i do klasy 700 — 601-4-800 kg/m3. Kształt ziaren keramzytu jest zbliżony do kulistego. Podział na frakcje jest taki, jak dla łupkoporytu. W Polsce produkuje się głównie klasę 700, a czynione są także próby obniżenia gęstości pozornej tego kruszywa. Obecnie przewiduje się duży wzrost zużycia keramzytu w budownictwie przede wszystkim do produkcji prefabrykatów wielkowymiarowych. Keramzyt podobnie jak łupkoporyt stosuje się do wykonywania konstrukcji betonowych zbrojonych i niezbrojonych.

keramzyt

ABOUT THE AUTHOR