Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Kiedy wertykulować trawnik

Każdy materiał budowlany odznacza się pewnymi właściwościami, które przy odpowiednim zastosowaniu mogą być należycie wykorzystane. O tych właściwościach mówi się, że są to cechy techniczne materiału. Materiały ciężkie i odznaczające się dużą wytrzymałością stosuje się w tych częściach budynku, gdzie panują duże naciski. Często jednak materiały takie (np. kamień) są nieodpowiednie jako zabezpieczenie budynku przed zimnem; dlatego też w ścianach zewnętrznych materiały ciężkie, jak beton, kamień lub stal, mają okładzinę z innych, lekkich tworzyw, które „ocieplają” konstrukcję ściany (zwiększają jej izolacyjność). W materiałach pierwszego rodzaju podstawową cechą, którą wykorzystuje się w budownictwie, jest duża wytrzymałość na ściskanie; w materiałach drugiego rodzaju odpowiednia izolacyjność cieplna. Nie ma materiałów, które spełniałyby równocześnie wszystkie wymagania. Dlatego konieczna jest umiejętność wykorzystywania odpowiednich cech materiałów budowlanych przy ich zastosowaniu, dzięki czemu możemy budować bezpiecznie i oszczędnie. Właściwości lub cechy techniczne materiałów budowlanych możemy podzielić na 3 grupy: fizyczne, mechaniczne i chemiczne. Najczęściej podaje się właściwości należące do dwóch pierwszych grup i nimi też zajmiemy się bliżej. Badanie chemiczne wykonuje się rzadziej i dotyczy przede wszystkim budowli, których części są narażone na niszczące działanie kwasów, zasad i gazów żrących. Badania chemiczne są z reguły przeprowadzane przez specjalistów chemików. Aby określić, jakimi cechami odznacza się dany materiał, trzeba najczęściej nie tylko obejrzeć go z zewnątrz, lecz także przeprowadzić potrzebne badania w laboratorium. Badanie, za pomocą którego ustalamy pewną cechę materiału, nazywamy oznaczaniem tej cechy.

kiedy-wertykulowac-trawnik

ABOUT THE AUTHOR