Breaking News
 |  | 

Inne tematy

KLASYFIKACJA SKAŁ

Materiały kamienne Są w budownictwie bardzo często stosowane. Na przykład w budownictwie drogowym niekiedy stanowią one 90-t-100% stosowanych materiałów. Należą do najstarszych materiałów budowlanych, są więc wypróbowane i dobrze znane budowniczym. Naturalne materiały kamienne są skałami rodzimymi, które składają się z minerałów bądź ze szkliwa. W praktyce budowlanej naturalne materiały kamienne możemy podzielić ze względu na zastosowanie, barwę, twardość itp. Najczęściej jednak spotyka się klasyfikację opartą na sposobie powstawania skał naturalnych. Podział ten przewiduje trzy podstawowe grupy: skały magmowe powstałe przez zastygnięcie magmy, skały osadowe powstałe z osadów skalnych oraz skały przeobrażone (metamorficzne) powstałe z przeobrażenia skał magmowych lub osadowych pod wpływem dużych ciśnień i temperatury w warunkach naturalnych.

klasyfikacja-skal

ABOUT THE AUTHOR