Breaking News
 |  | 

Inne tematy

KRÓTKI SONDAŻ

Nasz krótki sondaż wykazał, że w obu szkołach specjalnych (podstawowej i   zasadniczej zawodowej) występuje zjawisko przemocy we współżyciu ucz­niowskim. Inicjujątę działalność najczęściej zorganizowane niewielkie grupy nieformalne, których celem jest „tępienie kotów”. Są w tych grupach prowo­dyrzy działań deprywacyjnych w społeczności szkolnej. Motywami ich dzia­łań jest najczęściej zwykła głupota, panująca aktualnie w większości szkół „moda” na gnębienie słabszych i rzadziej:  próby podnoszenia własnej samooceny, ważności wśród rówieśników;     chęć wyładowania agresji i radość, satysfakcja z zadawania bólu psy­chicznego i fizycznego słabszym;     przeżywanie sytuacji rewanżu za własne negatywne doświadczenia w po­czątkach nauki szkolnej.W oparciu o wypowiedzi badanych uczniów trudno jednoznacznie stwier­dzić powiązanie nieformalnych grup rówieśniczych w szkole z działającymi aktualnie w mieście podkulturami młodzieżowymi.

krotki-sondaz

ABOUT THE AUTHOR