Breaking News
 |  | 

Inne tematy

KRUSZYWO GRUBE (ŻWIR)

Żwirem nazywamy kruszywo naturalne o wielkościach ziaren 5-80 mm. Żwir ze względu na zawartość zanieczyszczeń dzieli się na dwa gatunki: I i II. Obecność ziaren wydłużonych i płaskich nie jest pożądana, gdyż źle układają się one w masie betonowej. Uziarnienie żwiru oznacza się według zasad podanych w p. 7.1, z tym że do przesiewania kruszywa grubego używa się sit o większych oczkach. Inne oznaczenia, jak np. zawartość pyłów i zanieczyszczeń organicznych, przeprowadza się w sposób podany dla kruszywa drobnego. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych w kruszywie wykonuje się zalewając kruszywo umieszczone w szklanym cylindrze 3% roztworem ługu sodowego (NaOH). Cylinder następnie zakorkowuje się, a całość „skłóca się” przez potrząsanie i pozostawia w spokoju na 24 godziny. Stopień zanieczyszczenia kruszywa określa się według koloru cieczy nad kruszywem przez porównanie z ustaloną barwą wzorcową. Zbyt ciemna barwa roztworu świadczy o nadmiernym zanieczyszczeniu kruszywa związkami organicznymi. Żwir znajduje szerokie’ zastosowanie do produkcji betonów. W warunkach krajowych żwir sam w przyrodzie nie występuje, a zawsze w połączeniu z drobniejszym kruszywem tworząc pospółkę. W prawidłowo zorganizowanych i lepiej wyposażonych wytwórniach prefabrykatów kruszywo to jest przesiewane mechanicznie przez specjalne sita, co pozwala na oddzielenie piasku od żwiru. Zależnie od potrzeb również sam żwir rozdziela się na poszczególne grupy frakcji.

kruszywo-grube-zwir

ABOUT THE AUTHOR