Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Mieszanie składników zaprawy

Mieszanie składników zaprawy może odbywać się sposobem mechanicznym w mieszarkach lub ręcznie. Przygotowując zaprawę mechanicznie ładuje się do mieszalnika kolejno wodę, piasek i wapno w postaci ciasta lub proszku. Całość miesza się aż do uzyskania jednorodnej masy. Zaprawa wykonana z ciasta wapiennego lub wapna hydraulicznego powinna być zużyta w ciągu 8 godzin. W temperaturze powietrza zewnętrznego powyżej 25°C okres zużycia zaprawy należy skrócić o połowę. Rozróżnia się dwie marki zapraw wapiennych 2 i 4. Podano dla przykładu najczęściej stosowane proporcje składników zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego.
Zaprawy wapienne mogą być stosowane w miejscach o dostatecznym dopływie powietrza, potrzebnym w procesie wiązania spoiwa oraz w miejscach suchych, nie narażonych na zetknięcie z wodą gruntową.  Zaprawy te stosuje się przy wznoszeniu murów nadziemnych o niedużych obciążeniach oraz na zwykłe wyprawy ścian wewnętrznych. Ze względu na długi okres twardnienia (np. w murze o grubości 2 lub 2,5 cegieł ok. trzech lat) i niską wytrzymałość zaprawy wapienne są obecnie rzadko stosowane do wznoszenia murów.

mieszanie-skladnikow-zaprawy

ABOUT THE AUTHOR