Breaking News
 |  | 

Inne tematy

MOŻNA POMINĄĆ

Sądzę, że można w tym przypadku pominąć całą teoretyczno – metodolo­giczną podbudowę ujawniającą głęboką niezgodność tego typu oddziaływań „pseudowychowawczych” z naturalnymi prawami dziecka jako osoby w jej wymiarze indywidualnym i naturalnym oraz społecznym.Używana w tym artykule forma przymiotnikowa pochodzi od rzeczownika represja, ale w potocznym jego znaczeniu. Dlatego „represywnymi” nazywać będę takie działania pedagogiczne, które są „surowymi” sposobami oddzia­ływań wychowawczych, mających na celu stłumienie niepożądanych zacho­wań uczniów. W semantyce tego terminu istotne miejsce zajmująnastępujące cechy działań represywnych:     są stosowane wobec kogoś i przeciw komuś,     są działaniami „ostrymi” ze znamionami odwetu,  pełnią rolę surowej kary,    występują zazwyczaj jako system działań.

mozna-pominac

ABOUT THE AUTHOR