Breaking News
 |  | 

Inne tematy

NAPASTLIWOŚĆ FIZYCZNA

Napastliwość fizyczna – używanie fizycznej siły przeciw innym, co obej­muje wdawanie się w bójki z innymi, lecz nie obejmuje niszczenia przed­miotów,   napastliwość słowna – wyrażanie negatywnych uczuć w formie i treści wypowiedzi. Forma obejmuje kłócenie się, krzyczenie i wrzeszczenie, treścią mogą być groźby, przekleństwa i nadmierny krytycyzm, napastliwość pośrednia -zarówno okrężna jak i nie skierowana przeciwko komuś określonemu. Okrężne zachowanie się agresywne, takie jak złoś­liwe obgadywanie lub niszczenie cudzej własności, nie jest bezpośrednim atakowaniem znienawidzonej osoby, lecz szkodzeniem jej poza jej pleca­mi. Agresja nie skierowana przeciw komuś określonemu, taka jak ataki wściekłości wyrażające się w krzyku, rzucaniu się za ziemię, tupaniu nogami, rzucaniu przedmiotami, trzaskaniu drzwiami, jest wyładowaniem nie godzącym wprost w nikogo,negatywizm- zachowanie się opozycyjne, zazwyczaj skierowane przeciw zwierzchności.

napastliwosc-fizyczna

ABOUT THE AUTHOR