Breaking News
 |  | 

Inne tematy

NASUWAJĄCY SIĘ WNIOSEK

To nasuwa wniosek, że autystycy żyją w stanie niemal permanentnego konfliktu motywacyjnego (emocjonalnego), w którym dominuje głównie wy- cofywanie (lęk). Ten zaburzony stan emocjonalny nie jest tylko jednym z aspektów autyzmu, lecz jest to objaw podstawowy i może stanowić wyjaś­nienie wielu rodzajów zachowań, autystycznych, które do tej pory uważane były za „zagadkowe”, „dziwne” łub „dziwaczne”. (Bayley 1992).Zachowań agresywnych, autoagresywnych, destruktywnych – ogólnie mó­wiąc: społecznie nieakceptowanych należy szukać w tym co stanowi istotę autyzmu. Do cech charakteryzujących autyzm, które mogą stanowić podłoże a zarazem zrozumienie tych zachowań należą:      nieadekwatne doświadczenia płynące z percepcji doznań ze świata zew­nętrznego jak i wewnętrznego, dążenie do niezmienności otoczenia: struktur organizujących dzień, osób przebywających w otoczeniu itp.   niezdolność do nawiązywania i rozwijania stosunków społecznych, nieu­miejętność wchodzenia w role społeczne,   stereotypowe, powtarzające się czynności w trakcie zabawy (ale zawsze o określonej strukturze),      brak lub zaburzony rozwój mowy – najczęściej jest to język niekomuni­katywny (dotyczy to języka werbalnego, jak i pozawerbalnego),-        nadpobudliwość, ataki lęku nie znajdujące często racjonalnego wytłuma­czenia, napady złości, samookaleczenia (często reakcje nie są adekwatne do bodźca), brak wyobraźni, nieumiejętność przewidywania tego co nastąpi, zaburze­nia w łączeniu koniecznych sekwencji w całość.

nasuwajacy-sie-wniosek

ABOUT THE AUTHOR