Breaking News
 |  | 

Inne tematy

NAUKA ORAZ SZKOŁA

Podsumowując, należy stwierdzić, iż szkoła oraz nauka w niej dla młodego pokolenia musi stać się nie tylko elementem przygotowania zawodowego, ale także stanowić czynnik kształtujący styl życia, postawę i osobistą kulturę. Uczniowie we współczesnej szkole muszą zdobywać również świadomość, że praca, oprócz sposobu zdobywania środków egzystencji, stawać się musi terenem urzeczywistnienia, samorealizacji, rozwoju zamiłowań i uzdolnień.Zadaniem szkoły powinna być, poza przekazywaniem wiedzy, większa dbałość o pełny i prawidłowy rozwój dziecka: rozwój intelektualny, społecz- no-moralny i estetyczny a także fizyczno-zdrowotny. Współczesna szkoła powinna doskonalić swoją pracę, a nauczyciele poszukiwać bardziej innowa­cyjnych i efektywnych metod oddziaływań. Winny ulec zmianie postawy opiekuńcze nauczycieli, które będą mobilizowały uczniów do pracy nad sobą, a nie wyzwalały agresję i lęk.

nauka-oraz-szkola

ABOUT THE AUTHOR