Breaking News
 |  | 

Inne tematy

NIEWYKONANIE ZADANIA

Niewykonanie tego zadania lub spóźnienie grozi dal­szymi negatywnymi konsekwencjami: „pieszczochy” – przybory członków grupy nieformalnej, przy pomocy których zmuszają „kotów” do bezwzględ­nego posłuszeństwa.Jak widać z tych przykładów, zachowanie grup egzekutywnych na terenie szkoły ma wiele cech deprawacyjnych, charakterystycznych dla pozaszkol­nych subkultur młodzieżowych i działań przestępczych.Istnieje taki pogląd i przekonanie wśród niektórych badanych, iż swoisty chrzest uczniów młodszych, słabszych, rozpoczynających naukę szkolną jest czymś oczywistym i normalnym. Sprawa ta jest niejako wkalkulowana we współczesne życie każdej szkoły. Tutaj chodzi jednak o stosowanie takich działań i traktowanie swych kolegów z okrucieństwem, upokorze­niem, poniżaniem- słowem, utrudnianiem,Jcotom” życia w różnorodnych sytuacjach szkolnych.

niewykonanie-zadania

ABOUT THE AUTHOR