Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ODMOWA WSPÓŁPRACY

Obejmuje on odmowę współpracy, która może sięgać od biernego oporu do otwartego buntu przeciw prawu lub utartym zwycza­jom, podejrzliwość – rzutowanie własnej wrogości na innych. Może polegać tylko na nieufności do ludzi, bądź też nawet aż na przeświadczeniu, że inni nam szkodzą lub zamierzają szkodzić,  uraza – zazdrość i nienawiść do innych. Chodzi o uczucie złości do całego świata za urojone lub rzeczywiste krzywdy,-        drażliwość – gotowość do wybuchu negatywnych uczuć z byle jakiego powodu. Obejmuje wybuchowość, zły humor, rozdrażnianie i niegrzecz- ność, poczucie winy – uczucie, że się jest złym, że się uczyniło coś złego, odczuwanie wyrzutów sumienia.

odmowa-wspolpracy

ABOUT THE AUTHOR