Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ODPORNOŚĆ NA HAŁAS

Jak dalece nauczyciele mogą być odporni na hałas i krzyki? Jak długo są w stanie realizować prze­ładowane programy nauczania? Na ile potrafią bronić się przed złośliwością uczniów i pretensjami rodziców? Wreszcie zaś, czy mają szansę godnego odejścia z zawodu w momencie „wypalenia się”? Podobnych dylematów poruszanych przez autorów pamiętników jest wiele. Jeden z nich wspomina: „Właśnie tam, w dobrej skądinąd szkole, widziałem ludzi dosłownie powy­kręcanych wewnętrznie, ze skrzętnie poukrywanymi urazami, którzy swoje napięcia psychiczne redukowali pracując z dziećmi. Przynosili do szkoły bagaż swojego, nie zawsze udanego, życia.

odpornosc-na-halas

ABOUT THE AUTHOR