Breaking News
 |  | 

Inne tematy

OZNACZANIE KONSYSTENCJI ZAPRAWY

Próbkę zaprawy pobiera się do czystego naczynia podczas wyładowywania zaprawy z mieszarki.
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiednią do celu, do jakiego jest przeznaczona. I tak np. zaprawa do wyrobu cegieł cementowych lub dachówek musi zawierać znacznie mniej wody niż zaprawa służąca do wypełniania wąskich szczelin w murze. W pierwszym wypadku masa świeżej zaprawy ma konsystencję sypką, zbliżoną do wilgotnego piasku, a w drugim ma postać wyraźnie ciekłą. Konsystencję zaprawy mierzy się, określając zagłębienie w masie normowego stożka. W tym celu zaprawę umieszcza się w normowym naczyniu tak, aby jej poziom był o 1 do 3 centymetrów poniżej górnej krawędzi. Stożek jest wykonany z metalu; wewnątrz można go napełnić np. śrutem, aby zawsze ważył 300 g. Stożek ten opuszczamy w głąb masy i ze skali na boku stożka odczytujemy jego zagłębienie. Stożek powinien się zagłębiać wyłącznie pod ciężarem własnym, bez naciskania ręką. O konsystencji zaprawy mówi się, że np. wynosi ona „7 w skali stożka pomiarowego”, co oznacza zagłębienie się tego stożka w daną zaprawę do kreski oznaczonej cyfrą 7 na boku stożka.

oznaczanie-konsystencji-zaprawy

ABOUT THE AUTHOR