Breaking News
 |  | 

Inne tematy

OZNACZENIA (SYMBOLIKA) FARB BUDOWLANYCH

Materiały lakiernicze, których liczba przekracza 1200 pozycji różnią się między sobą zestawem użytych surowców, technologią produkcji oraz zakresem ich stosowania. W tej sytuacji jest konieczna klasyfikacja tych materiałów i obecnie przyjęto oznaczanie ich symbolami. Symbol każdego wyrobu składa się z trzech lub czterech członów. Człon pierwszy określa rodzaj wyrobów objętych daną grupą towarową, człon drugi kolor wyrobu, człon trzech zastosowanie i człon czwarty oznacza cechy szczególne wyrobu. Przykładowe oznaczenie: farby olejnej nawierzchniowej, o kolorze szarym średnim, ługoodpornej do pierwszego malowania. Farby wapienne są mieszaniną wapna gaszonego z dodatkiem pigmentu i odpowiedniej ilości wody. Chcąc uzyskać śnieżnobiałą barwę farby, dodajemy do mleka wapiennego pewną ilość ultramaryny. Wapno stosowane do farb powinno być dołowane co najmniej trzy miesiące. Przeciętny skład farby, tj. stosunek objętościowy ciasta wapiennego do wody, jest jak 1 : 4. Ilość pigmentu dozuje się w zależności od rodzaju i intensywności żądanej barwy. Farby wapienne stosuje się do malowania ścian ceglanych, konstrukcji betonowych i tynków.

oznaczenia-symbolika-farb-budowlanych

ABOUT THE AUTHOR