Breaking News
 | Blog

latest articles

  • Beton b20 receptura

    Wprowadzanie nowych sposobów wykonania budowli zmusza do pilnej nauki w szkole oraz pogłębiania wiadomości w czasie pracy zawodowej. Strona przeznaczona jest dla zawodów: betoniarza, zbrojarza, cieśli, dekarza-blacharza, malarza budowlanego, murarza, posadzkarza, sztukatora i zduna. Uczniowie przygotowujący się do wymienionych zawodów znajdą na tej stronie bezpośrednio związane z ich kierunkiem zawodowym. Tak na przykład betoniarze, zbrojarze powinni zwrócić…

    Read More
  • Bautech klyta opinie

    Budując powinniśmy poznać materiały, z których wznosi się budowlę oraz sposoby wykonywania robót budowlanych. Rodzaje i właściwości materiałów budowlanych poznacie na lekcjach materiałoznawstwa. Natomiast ze sposobami wykonywania robót budowlanych zaznajomicie się na lekcjach technologii robót oraz z odpowiedniego dla danego zawodu podręcznika technologii robót. Dzisiejszy stan wiedzy o budownictwie zawdzięczamy umiejętnościom i doświadczeniom wielu pokoleń….

    Read More

Nie tylko budowa