Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PAPY ASFALTOWE Z OBUSTRONNĄ POWŁOKĄ MINERALIZOWANĄ

Papy te otrzymujemy przez nasycenie tektury asfaltem, a następnie powleczenie asfaltem z wypełniaczem mineralnym oraz posypanie posypką mineralną. Cechy techniczne pap z powłoką mineralizowaną są zbliżone do pap z powłoką bez wypełniacza. Jedynie siła zrywająca pasek jest wymagana większa o kilka kG (ok. 50 N) dla każdej odmiany w porównaniu z papami z obustronną powłoką, oraz większą odpornością na działanie podwyższonej temperatury. Zakres stosowania i zasady magazynowania są takie same jak dla pap smołowych z powłoką mineralizowaną. Papy asfaltowe w porównaniu z papami smołowymi są trwalsze i odznaczają się wyższymi cechami technicznymi. Osnowę w tej papie stanowi welon z włókien szklanych nasycony asfaltem zawierającym wypełniacz. Siła zrywająca pasek o szerokości 5 cm nie może być mniejsza niż 40 kG (392 N). Pozostałe cechy są zbliżone do pap z obustronną mineralizowaną powłoką. Gramatura papy ze szklaną osnową wynosi 100. Mają zastosowanie do pokryć dachowych, do izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych w miejscach, gdzie wymagana jest dostatecznie duża wytrzymałość i elastyczność.

papy-asfaltowe-z-obustronna-powloka-mineralizowana

ABOUT THE AUTHOR