Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PAPY ASFALTOWE

Papy asfaltowe 1 składają się z tektury (z dodatkiem wełny) nasyconej asfaltem. Ze względu na sposób wykończenia powierzchni oraz osnowę papy asfaltowe dzieli się na trzy rodzaje: izolacyjne, z obustronną powłoką, z obustronną mineralizowaną powłoką, na osnowie z włókien szklanych, z folią aluminiową na tekturze, jutową obustronnie powlekaną. W zależności ód gramatury tektury rozróżnia się papy asfaltowe izolacyjne 500, 400 i 320. Podczas rozrywania paska o długości 20 cm wszystkie papy asfaltowe wykazują wydłużenie ponad 3°/o, ząś siła zrywająca pasek o szerokości 5 cm wynosi dla papy 500 ponad 25 kG (245 N), dla papy 400 ponad 18 kG (170 N) i dla papy 320 ponad 15 kG (153 N). Dla pap izolacyjnych jest niedopuszczalna przesiąkliwość pod działaniem słupa wody o wysokości 10 cm w ciągu 72 godzin. Wszystkie papy asfaltowe produkowane o długości 10, 20 lub 40 m. Zasady magazynowania i zakres zastosowania taki sam jak dla pap izolacyjnych smołowych.

papy-asfaltowe

ABOUT THE AUTHOR