Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PAPY SMOŁOWE IZOLACYJNE

Papy smołowe izolacyjne produkuje się z surowej tektury i papy preparowanej. W zależności od gramatury tektury (tj. masy w gramach l m2 tektury) rozróżnia się papy smołowe izolacyjnej odmiany: 400 i 320. Papy te nie mają na powierzchni żadnych po- sypek ani powłok; podczas rozrywania paska o długości 20 cm i szerokości 5 cm papy smołowe (wszystkie rodzaje) wykazują wydłużenie powyżej 3%, zaś siła zrywająca pasek jest różna. Dla pap cienkich, tj. o małej gramaturze, siła zrywająca nie może być mniejsza niż 15 kG (144 N), dla pap 400 siła ta nie może być mniejsza niż 18 kG (177 N). Ogromnie ważną cechą w papach jest ich nieprzesiąkliwość. Dla pap izolacyjnych jest niedopuszczalna przesiąkliwość pod działaniem słupa wody o wysokości 10 cm w ciągu 72 godzin. Długość papy w jednej rolce wynosi może: 10, 20 lub 40 m. Wszystkie papy (smołowe i asfaltowe) należy magazynować w miejscach chroniących je od wpływów atmosferycznych (opadów i słońca) ustawiając rolki najwyżej w dwóch warstwach. Nie wolno magazynować pap przez układanie poziomo rolek. W tych warunkach bowiem papy często się łamią i sklejają. Mają zastosowanie do izolacji poziomych w budynkach oraz do dolnych warstw izolacji przeciwwilgociowych wielowarstwowych.

papy-smolowe-izolacyjne

ABOUT THE AUTHOR