Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PAPY SMOŁOWE Z OBUSTRONNĄ POWŁOKĄ NIEMINERALIZOWANĄ

Papy te różnią się od poprzednich tym, że na powierzchni mają dodatkową warstwę ze specjalnie spreparowanej smoły oraz posypkę z piasku, która zapobiega sklejaniu się papy w rolkach. Gramatura stosowanej tektury wynosi 500. Siła zrywająca paski o szerokości 5 cm wynosi odpowiednio powyżej 30 kG (294 N). Słup wody przy oznaczaniu przesiąkliwości wynosi 30 cm i przy tej wysokości niedopuszczalna jest przesiąkliwość. Od pap wymagana jest odpowiednia giętkość, którą określa się przez przeginanie paska papy na półwałku o średnicy 3 cm w temperaturze 20°C. Po przeginaniu niedopuszczalne jest powstawanie rys i pęknięć. Długość papy w rolkach wynosi 10 lub 20 m. Mają zastosowanie do krycia dachów oraz do izolacji przeciwwilgociowych. Zasady magazynowania są takie same jak dla pap smołowych izolacyjnych.

papy-smolowe-z-obustronna-powloka-niemineralizowana

ABOUT THE AUTHOR