Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Pięć rodzajów konsystencji masy betonowej

  • wilgotną,
  • gęstoplastyczną,
  • plastyczną,
  • półciekłą,
  • ciekłą.

Masa o konsystencji wilgotnej przypomina wilgotną ziemię, masa o konsystencji ciekłej jest zupełnie płynna rozpływa się swobodnie po poziomej powierzchni. Ścisłego określenia rodzaju konsystencji dokonuje się metodami laboratoryjnymi. Konsystencja masy betonowej zależy od kilku czynników, a przede wszystkim od ilości zaczynu cementowego w mieszance. Oczywiste jest przy tym, że ilość wody decyduje o ilości zaczynu, a przez to o konsystencji masy. Ponadto na konsystencję wpływa również zawartość cementu uziarnienie kruszywa. Urabialność masy betonowej. Wymienione czynniki mają także wpływ na urabialność masy betonowej. Urabialność nie jest odpowiednikiem konsystencji, ale się z nią wiąże. Masa urabialna ma zdolność ścisłego układania się w formie lub deskowaniu, dokładnie je wypełnia zachowując przy tym swą jednorodność. Zachowanie jednorodności masy betonowej jest możliwe dzięki temu, że nie wykazuje skłonności do segregacji, czyli rozdzielania się składników. Segregacja składników przejawia się np. w oddzieleniu się opadających na dno cięższych ziarn kruszywa i w zbieraniu się w górnej części zaczynu.

piec-rodzajow-konsystencji-masy-betonowej

ABOUT THE AUTHOR