Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PODWÓJNE ZNACZENIE

Uważam, że ćwiczenia takie mają podwójne znaczenie. Z jednej strony kształtują umiejętności przyszłych nauczycieli a z drugiej – niektóre z nich mogą być stosowane w praktyce szkolnej, np. na lekcjach wychowawczych, w celach profilaktycznych lub doraźnych, łagodząc agresję uczniów.W praktyce wychowawczej szkoły i rodziny powszechnie wciąż pokutuje mit „grzecznego dziecka”, tzn. uległego i posłusznego, jako miernik sukce­sów. Tymczasem, wszędzie wkoło obserwuje sie sprzeczność dążeń i intere­sów wielu ludzi, co bywa źródłem konfliktów. Jako wynik nieporadności w warunkach antagonizmów pojawiają się więc zachowania agresywne bądź uległość i rezygnacja z własnych celów. Badania dowodzą bezradności nau­czycieli w pracy z „niegrzecznymi” uczniami, w sytuacjach konfliktowych, nauczyciele stosujący wobec uczniów przemoc fizyczną i zastraszanie cha­rakteryzują się poczuciem niskiej wartości, bezsilnością, brakiem odporności i umiejętności radzenia sobie ze stresem i przeciwnościami losu.

podwojne-znaczenie

ABOUT THE AUTHOR