Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PODZIAŁ BETONÓW LEKKICH

Betony lekkie są to betony o gęstości pozornej poniżej 1800 kg/m3. Betony te dzielimy na dwie podstawowe grupy:

  • betony na lekkich kruszywach,
  • betony komórkowe.

Do pierwszej zaliczamy żużlobetony, betony na kruszywie łupko porytowym, keramzytowym i z pumeksem hutniczym. Gęstość pozorną betonu można obniżyć przez ograniczenie zawartości drobnych frakcji. Można wówczas otrzymać beton, w którym przestrzenie między ziarnami grubego kruszywa nie są wypełnione zaprawą lub są tylko częściowo wypełnione. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z betonem jamistym, w drugim z betonem półzwartym. Beton jamisty bywa czasem nazywany (nieściśle zresztą) betonem jedno frakcyjnym. Do drugiej grupy zaliczamy gazobeton i pianobeton. Są to betony o zupełnie odmiennej budowie od betonów grupy pierwszej. W skład tych betonów wchodzą bowiem wyłącznie drobne lub bardzo drobne frakcje kruszywa.
Małą gęstość pozorną tych betonów uzyskuje się przez dodanie do mieszaniny spoiwa, drobnego kruszywa, wody i specjalnych środków wywołujących spulchnienie. W rezultacie po stwardnieniu otrzymuje się materiał z bardzo drobnymi pórami, równomiernie i gęsto rozmieszczonymi w materiale. Są to zatem betony nie zawierające grubego kruszywa, czym m. in. różnią się od innych. Jak widzimy, nazwa „beton” jest zupełnie umowna i nie wiąże się tylko z jednym, ściśle określonym rodzajem materiału.

podzial-betonow-lekkich

ABOUT THE AUTHOR