Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PODZIAŁ SKAŁ MAGMOWYCH

Skały magmowe ze względu na sposób i miejsce ostygania dzieli się na: głębinowe, żyłowe i wylewne. W praktyce budowlanej szerokie zastosowanie znajdują skały głębinowe i wylewne. Sjenity stanowią grupę skał głębinowych utworzonych z magmy o składzie zbliżonym do granitu, lecz uboższej w krzemionkę. Występują na Dolnym Śląsku. Cechy techniczne: gęstość pozorna ok. 2,85 Mg/m3, nasiąkliwość 0,3 do 0,6% wagowo, wytrzymałość na ściskanie 1400^-1900 kG/cm2 (138-4-186 MN/m2), całkowicie mrozoodporny, daje się dobrze szlifować, ma barwę prawie czarną. Ma zastosowanie do polerowanych okładzin budynków, cokołów, na posadzki, stopnie schodowe i inne detale architektoniczne. Dioryty i gabro są skałami magmowymi o teksturze bez- kierunkowej zwartej. Występują na terenach Dolnego Śląska. Głównym składnikiem jest plagioklaz zasadowy, a pochodnymi hornblenda, biotyt i kwarc. Ze względu na walory dekoracyjne stosowane są do detali architektonicznych. Z odpadów wytwarza się materiały brukowe oraz kruszywo. Cechy techniczne ma zbliżone do granitów.

podzial-skal-magmowych

ABOUT THE AUTHOR