Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH

Jak wskazuje literatura przedmiotu, przyczynowe uwarunkowania agre­sywności jako względnie trwałej cechy osobowości są bardzo różnorodne i złożone. Główną rolę odgrywają cztery czynniki, a mianowicie:1)  frustracje wywołane punitywnością, restryktywnością i odrzuceniem,2)  wzorowanie się na agresywnych postawach w otoczeniu,3)  normy lub wzmocnienia związane z agresywnym zachowaniem się i sprzy­jające wyuczeniu reakcji agresywnych,czynniki temperamentalne, takie zwłaszcza jak impulsywność, poziom aktywności, reaktywność i niezależność. Ankietowane nauczycielki w następujący sposób lokalizowały przyczyny zachowań agresywnych uczniów .

przyczyny-wystepowania-zachowan-agresywnych

ABOUT THE AUTHOR