Breaking News
 |  | 

Inne tematy

RODZAJE I PODZIAŁ DREWNA BUDOWLANEGO

Drewno budowlane dzieli się na okrągłe i przetarte. Drewno okrągłe następnie dzieli się na iglaste i liściaste. To ostatnie ma bardzo ograniczony zakres zastosowania w budownictwie. Drewno przetarte otrzymuje się przez przetarcie (pocięcie) piłą drewna okrągłego. Ze względu na stopień obróbki dzieli się je na: tarcicę nieobrzynaną oraz na tarcicę obrzyna- n ą. Wyroby te mogą być z drzew iglastych lub liściastych. Z drewna okrągłego iglastego 2 do celów budowlanych wykonuje się: pale portowe, słupy telegraficzne, dłużyce rusztowanie, stemple budowlane i żerdzie. Dłużyce rusztowaniowe i stemple budowlane mają długość powyżej 9 m, średnicę od 6 cm w końcu cieńszym i do 25 cm w końcu grubszym. W zależności od gatunku drewna dłużyce mogą być sosnowe, świerkowe, rzadziej jodłowe. Powinny być okorowane i pozbawione sęków, które odcina się równo z powierzchnią drewna. Dłużyce rusztowaniowe stosuje się do rusztowań zewnętrznych, stemplowań oraz jako materiał budowlany do prowizorycznych budowli. Składowanie odbywa się w stosach z użyciem przekładek w postaci legarów między warstwami. Ostatnia warstwa dolna powinna być ułożona nad ziemią minimum 30 cm. Drewno okrągłe na żerdzie budowlane najczęściej jest sosnowe o wymiarach: średnica 7:14 cm i różnej długości. Znajduje zastosowanie jako materiał pomocniczy na budowie lub do zagospodarowania placu budowy.

rodzaje-i-podzial-drewna-budowlanego

ABOUT THE AUTHOR