Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SKAŁY OSADOWE POCHODZENIA ORGANICZNEGO

Z tej grupy skał powszechne zastosowanie w budownictwie znalazły: wapienie i dolomity.
Wśród wapieni rozróżnia się: wapienie lekkie i wapienie zbite. Głównym składnikiem wapieni jest węglan wapniowy (CaC03). Wapienie lekkie występują w województwie kieleckim oraz lubelskim. Wapienie z okręgu lubelskiego (okolice Kazimierza Dolnego) mają gęstość pozorną 0,75-4-1,5 Mg/m3, a z okolic Kielc (kamieniołom np. w Pińczowie) 1,6-4-1,8 Mg/m3. Wapienie z Pińczowa mają dość szerokie rozpowszechnienie ze względu na dobre cechy techniczne: wytrzymałość na ściskanie ok. 110 kG/cm2 (ok. 11 MN/m2), nasiąkliwość poniżej 2% wagowo zadowalająca mrozoodporność. Bloki mają wymiary standardowe 1,4X1X0,8 m. Wapienie z okolic Kazimierza Dolnego mają bardzo dużą porowatość {ok. 50%), a współczynnik przewodności cieplnej ok. 0,50 Kcal/mh°C [0,58 W/(m deg)], co pozwala na stosowanie go do budowy ścian budynków parterowych mieszkalnych i gospodarczych. Wapienie zbite zwane „marmurami” występują w województwie kieleckim i krakowskim. Wapienie zbite z kieleckiego dają się polerować i stąd stosuje się je najczęściej do okładzin ścian wewnętrznych w budynkach monumentalnych. Barwa od różowej do ciemnobrązowej. Gęstość pozorna waha się w granicach 2,6-2,7 Mg/ms, wytrzymałość na ściskanie bardzo duża wynosi 1000-4-1600 kG/cm2 (98-4- -4-157 MN/m2), mała nasiąkliwość (poniżej 0,2% wagowo). Wymiary bloków wynoszą 1,6X0,8X0,6 m. Marmur kielecki stosuje się także do wyrobu parapetów, stopni schodowych, płyt posadzkowych.

skaly-osadowe-pochodzenia-organicznego

ABOUT THE AUTHOR