Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SKLEJKA STOLARSKA

Sklejka składa się ze sklejonych ze sobą arkuszy forniru. Liczba arkuszy jest nieparzysta, a układ włókien jest prostopadły w sąsiednich arkuszach. Klejenie klejem, kazeinowym, albuminowym albo mocznikowym odbywa się w ogrzewanych prasach hydraulicznych. Zewnętrzne forniry zwane są obłogami, a forniry znajdujące się między nimi środkami. Sklejki podzielić można ze względu na rodzaj użytego drewna na sosnowe, świerkowe, jodłowe, brzozowe, bukowe lub olchowe.
Ze względu na grubość środka dzieli się sklejkę na cienkowarstwową (do 2 mm) i grubowarstwową. Przynależność sklejki do jednej z czterech klas określa się na podstawie obserwowanych cech materiałów, jak obecność (lub- brak) plam, sęków, pęknięć itp.
Zależnie od rodzaju kleju sklejka może być stosowana w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych (kleje kazeinowe lub albuminowe), jak również w pomieszczeniach wilgotnych (kleje mocznikowe).
Materiał należy układać poziomo na podkładkach, w stosach, w magazynach suchych.
Sklejka znajduje zastosowanie w produkcji stolarki budowlanej.

sklejka-stolarska

ABOUT THE AUTHOR