Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SKUTEK NATURALNY

Zauważyć trzeba również, że jest on skutkiem naturalnym profesjonalizmu nauczycieli, którzy kształceni są w przekonaniu, że możliwe jest stosowanie,, skutecz­ny ch”metod i narzędzi oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych lub w poczuciu misji humanistycznej wyznaczającej nauczycielowi rolę rzeczni­ka podstawowych wartości moralnych, narodowych i obyczajowych, które uczniowie musząprzyswoić. Racjonalną wydaje się teza, że autorytaryzmjest konsekwencją swoistej roli społeczno zawodowej nauczyciela, naturalnym składnikiem tej profesji. W tej sytuacji dyskusyjną wydaje się inna teza, wg. której dokonuje się arbitralnej kategoryzacji nauczycieli na złych, autorytar­nych i dobrych „demokratów” . Czy każdy nauczyciel o dominacji postawy demokratycznej i tzw. partnerskiej to nauczyciel dobry ?

skutek-naturalny

ABOUT THE AUTHOR