Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SPOIWA BUDOWLANE

Spoiwami budowlanymi pochodzenia nieorganicznego nazywamy materiały wypalane i następnie mielone, które po zarobieniu wodą lub odpowiednim roztworem wodnym dzięki reakcjom chemicznym wiążą i twardnieją. Do spoiw budowlanych należą: cementy, spoiwa gipsowe, wapna oraz spoiwo magnezjowe. Ze względu na zachowanie się spoiw budowlanych w czasie ich twardnienia w środowisku wodnym rozróżnia się spoiwa: powietrzne i hydrauliczne. Spoiwa powietrzne po zarobieniu wodą lub roztworem wodnym uzyskują odpowiednią wytrzymałość przez ich rekrystalizację podczas wysychania na powietrzu, natomiast spoiwa hydrauliczne mogą twardnieć (uzyskiwać odpowiednią wytrzymałość) zarówno pod wodą, jak też na powietrzu. Do spoiw powietrznych należą: spoiwa gipsowe, magnezjowe oraz wapna, a do spoiw hydraulicznych: wszystkie odmiany cementów portlandzkich, cementy hutnicze oraz cementy glinowe. Do najwcześniej produkowanych spoiw budowlanych należą gips i wapno. O możliwości produkcji tych spoiw już przed kilkoma tysiącami lat zdecydowała łatwość uzyskiwania surowca jak też zbędne były duże urządzenia przemysłowe. Wapno byłowypalane drewnem w stosach, a po wypaleniu zarabiano je wodą i uzyskiwano ciasto wapienne. W produkcji gipsu natomiast wystarcza temperatura prażenia ok. 200°C.

spoiwa-budowlane

ABOUT THE AUTHOR