Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SPOIWA HYDRAULICZNE

Cementy portlandzkie mają marki: 250, 350, 450 i 550. Liczby te oznaczają minimalną gwarantowaną wytrzymałość na ściskanie normowej zaprawy po 28 dniach twardnienia. Cechą wspólną tych cementów jest barwa szara, dobry przemiał i czas wiązania (początek wiązania nie wcześniej niż po upływie 40 minut, a koniec wiązania obserwuje się przed upływem 10 godzin).
Zastosowanie cementów portlandzkich: Cement portlandzki 250 może być stosowany do zapraw, betonów (o markach do 200) i żelbetu, zarówno w nadziemnych jak i podziemnych konstrukcjach z wyjątkiem konstrukcji narażonych na działanie agresywnych płynów lub gazów. Cement portlandzki 350 może być stosowany do zapraw, betonów wyższych marek (o markach do 250), konstrukcji i elementów żelbetowych oraz sprężonych. Nie powinien być stosowany w konstrukcjach narażonych na działanie agresywnych płynów i gazów. Cement portlandzki 450 powinien być stosowany do betonów marek od 250 do 500 w konstrukcjach betonowych, żelbetowych i sprężonych. Cement portlandzki 550 może być stosowany podobnie jak cement, a przy jego użyciu uzyskiwać można betony marki 600.

spoiwa-hydrauliczne

ABOUT THE AUTHOR