Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SPOIWA WAPIENNE

Wapno niegaszone do celów budowlanych otrzymuje się przez wypalenie skał wapiennych w temperaturze 950-4-1100°C. Wypalanie wapna odbywa się w piecach szybowych, obrotowych lub niekiedy jeszcze w piecach kręgowych. Cechy techniczne wapna zależą od składu (zanieczyszczeń) skał wapiennych oraz od warunków wypalania. Zależnie od zawartości CaO i MgO rozróżnia się dwa gatunki wapna. Ogólna zawartość tlenku wapniowego (CaO) i tlenku magnezowego (MgO) dla gat. I powinna być w ilości powyżej 80% wag., dla gat. II powyżej 72% wag. O jakości wapna niegaszonego świadczy jego wydajność. Pod pojęciem wydajności wapna rozumie się ilość ciasta wapiennego w m3, jaką można uzyskać z 1 megagrama wapna w bryłach. Otóż wymaga się, aby wydajność wagna gat. I wynosiła powyżej 2,4 m3/Mg i gat. II powyżej 2,0 m3/Mg. Wapno niegaszone do celów budowlanych dostarcza się w bryłach; następnie gasi się je nadmiarem (dużą ilością) wody i w ten sposób otrzymuje się ciasto wapienne. Dokładny opis metod gaszenia wapna podano w podręczniku technologii robót murarskich i tynkarskich. Wapno należy przechowywać przez krótki okres czasu w miejscach suchych, gdyż wchłania ono bardzo łatwo wilgoć i gasi się rozpadając na proszek. Natomiast ciasto wapienne przechowuje się w dołach na wapno. Wapno w dołach powinno być przykrywane warstwą piasku o grubości ponad 25 cm. Warstwa ta chroni wapno przed mrozem, a w cieplejszych porach roku przed wysychaniem.

spoiwa-wapienne

ABOUT THE AUTHOR